BİR BALIK ÇOK BALIK

Home » Uncategorized » Sorumlu Balıkçılık Proje Ekip Toplantısı Gerçekleşti

Sorumlu Balıkçılık Proje Ekip Toplantısı Gerçekleşti

sorbal izmir-2

Sorumlu Balıkçılık Projesi, proje danışmanları ve ekip çalışanları arasında ilk teknik toplantı İzmir Bornova’da Murat Köşkü’nde 12 Ocak 2013’de gerçekleşti. Proje bağımsız danışmanlarından Haliç Üniv.den Dr. Baki Yokeş, Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesinden Doç. Dr. Vahdet Ünal ve Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu ile Geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği kurucu üyesi Kenan Kedikli, İzmir Amatör Sualtı Avcıları Derneğinden (Amatör SAD) Güven Özbakır ve dernek başkanı Erhan bey, İzmir Gıda Tarım İl Müdürlüğünden Mustafa Erkan, grafik tasarımcı ve iletişim uzmanı Rahim bey, SAD dan proje yürütücüsü Ozan Veryeri, Nail Sevingel, Yılmaz Demir ve Cem Kıraç katılım sağladı.

Gerek Kaş merkezli gerek Datça merkezli projede basılacak Türkiye’de Sorumlu Amatör Balıkçılık el kitapçığının içeriği detaylı olarak görüşüldü. Toplantıya katılım sağlayan tüm kurum ve STK lar ile bağımsız danışmanların bizzat yazarlık yapacağı kitapçığın Mart ayında baskıya hazır hale geleceği ve Nisan ayında basılarak ilgili kesimlere dağıtımı planlanmakta.

Toplantıda özellikle gerçek amatör balıkçıların farkında olunduğunun ve yasadışı balıkçılık yapanlarla bu kesimin ayrı tutulması gerektiği hususu vurgulandı. Doğa dostu ve ekosisteme zarar vermeden avcılık yapan amatör balıkçıların da bilgilerini artırmaları ve daha bilinçli avcılar olmalarını teminen bu proje kapsamındaki tüm çıktıların faydalı olacağı görüş birliğine varıldı.

Bu toplantı sadece bir proje ekip içi çalışma toplantısı mahiyetinde gerçekleşti. Paydaşlarla bilahare özel olarak yapılacak toplantılar hakkında öncelikle Kaş Toplantısı linkini tıklayınız.

sorbal izmir-4

sorbal izmir-5

sorbal izmir-1


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: