BİR BALIK ÇOK BALIK

Home » Uncategorized » Amatör Balıkçılık Dernekleri ile Ankara’da Tanışma Toplantısı Gerçekleşti

Amatör Balıkçılık Dernekleri ile Ankara’da Tanışma Toplantısı Gerçekleşti

540069_10151301373808171_1083537786_n

Deniz Koruma Alanları Öncelikli Türkiye’de Sorumlu Balıkçılığın Geliştirilmesi Projesinin 2. toplantısı Ankara’da önemli bazı Amatör Balıkçılık STK temsilcileri ile gerçekleşti. SAD dernek merkezinde 28 Ocak 2013’de gerçekleşen toplantıda hem ilgili paydaşlar konumunda olan dernek başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle tanışma oldu hem de Türkiye’de Sorumlu Balıkçılığın Geliştirilmesi projeleri hakkında biraz daha detaylı bilgi aktarıldı ve karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

 

Toplantıya ilişkin bilgilendirme notu: 

Kapsam                      : SAD Bünyesinde Yürütülen Sorumlu Balıkçılık Projeleri
Konu                           : Sorumlu Amatör Balıkçılık Projesinin İçeriği, Tanışma, Proje Hakkında Bilgilendirme, Yanlış Anlaşılmaların Giderilmesi, Projeye Katılım ve Ortak Hareket

Yer                               : SAD Dernek Merkezi, Maltepe-Ankara
Tarih
                           : 28 Ocak 2013
Katılımcılar  
            :

  • Mehmet Tarık ERSAL, KÖROĞLU-DER & RASTGELE-DER
  • Serkan İNANÇ, SİNABDER & OLTACILARDER
  • Kamil ÜÇBAŞ, OLTACI DERGİSİ EDİTÖRÜ ve İÇ ANADOLU AV ve YABAN HAYATI FEDERASYONU BAŞKANI
  • Ayhan Nuri ŞİMŞEK, OLTACILARDER
  • Cem Orkun KIRAÇ, SAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  • Nesimi Ozan VERYERİ, SAD PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
  • Yılmaz Ruhi DEMİR, SAD PROJE ASİSTANI
  • Gökhan GÜNAY, SAD PROJE ASİSTANI

Sualtı Araştırmaları Derneği bünyesinde, Sorumlu Balıkçılık ana başlığı altında, Kaş Özel Çevre Koruma Alanı Proje Pilot uygulama alanı olmak üzere, Sorumlu Amatör Balıkçılık Projesi tasarlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda ilgili paydaşlarla işbirliği kurmak amacıyla sosyal paylaşım ağları ve proje web sitesi üzerinden ve basın duyuruları ile çağrılarda bulunulmuştur. Projenin içeriğinin, amaçlarının daha iyi anlaşılması ve güçbirliğinin oluşması amacıyla,

OLTACILARDER, KÖROĞLU-DER, RASTGELE-DER VE SİNABDER temsilcileri proje ekibi ile görüşme talebinde bulunarak çağrımıza, olta avcılarını temsilen yanıt vererek değerli bir öncülük göstermişlerdir.

Toplantı içeriğinde yayınlanmış olan basın duyurusundaki kimi ibarelerin amatör balıkçılar arasında rahatsızlık verici olarak algılandığı ve bu durumdan kaynaklanan soru işaretleri ve endişelere yönelik karşılıklı ortak görüşler paylaşılmıştır. SAD yetkilileri terimler ve ifadelerden kaynaklanan yanlış anlaşılmaların düzeltilmesi yönünde aldıkları tedbirleri ve http://www.birbalikcokbalik.org proje web sitesinde de konuyla alakalı açıklama ve dokumanlarla proje amaç ve hedeflerini olabildiğince açık ve net ifadeye dikkat ve özen gösterdiklerini, ancak yine de hassasiyetlere çok hak verdiklerini ve süreç içerisindeki yayın ve duyurularda ortak dil anlayışına dikkat edileceğini ifade etmişlerdir. Bu amaçla http://www.birbalikcokbalik.org sitesinde projeyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve açıklamanın halihazırda yer aldığı tekrar vurgulanmış ve projenin resmi sitesinin proje hakkında tüm sorulara cevap verecek ve ışık tutacak veriyle donatılmış olduğu belirtilmiştir.

SAD proje ekibi, değerli temsilcilere, “Sorumlu Balıkçılık” ana başlığı içeriğinin genişliği ve bu ana başlık altında “Sorumlu Amatör Balıkçılık” kapsamının dünya ve ülkemiz için önemini belgeler ve dış ülkelerdeki gelişmeler paralelinde ifade etmişlerdir. Ayrıca bu kavramın sadece bu proje kapsamında kullanılmadığı FAO, MedPAN, GFCM, Bureau Veritas ve TÜDAV gibi birçok uluslararası ve ulusal kuruluşlarca çok önceden bu yana kullanıldığı, bunun evrensel bir kavram olduğu bilgisi aktarıldı.

Buna göre;

– Amatör Balıkçılığın standartlarını yükselten, gerçek amatör balıkçı ile yasadışı ve bilinçsiz faaliyetleri birbirinden ayıran “Sorumlu Amatör Balıkçılığa Geçiş” sürecinde proje bünyesinde işbirliği,

– Projenin sağlıklı yürütülmesi açısından tercih edilen iletişim usülleri,

– Kaş ve Ankara Toplantılarının içeriği ve kurumsal sorumluluklarımız,

– Proje ekibi ve danışman bilim insanlarınca geliştirilmekte olan kitapçığın ana başlıkları, belli bir olgunluğa gelmesi ardından revizyon, katkıların alınması amacıyla paydaşların dikkatine sunulması safhaları,

konuları değerli katılımcılar dikkatine sunulmuş ve birlikte değerlendirilmiştir.

Bu paylaşımdan duyulan karşılıklı memnuniyetin ifadesini takiben yakın zamanda daha geniş katılımlı bir diğer toplantı dileğiyle toplantı tamamlanmıştır.

Proje Ekibi ve SAD temsilcileri olarak bu gelişmeler paralelinde bizler de memnuniyetimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Saygılarımızla,

Nesimi Ozan Veryeri

SAD Yönetim Kurulu Üyesi

Sorumlu Balıkçılık Proje Yürütücüsü

528845_10151301374543171_310870892_n

46791_10151301372773171_401417738_n

29 Ocak 2013, Ankara


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: