BİR BALIK ÇOK BALIK

Home » Uncategorized » Sorumlu Amatör Balıkçılık Kitabı Neden Önemli?

Sorumlu Amatör Balıkçılık Kitabı Neden Önemli?

cropped-13.jpg

2007 senesinde Rekreasyonel Balıkçılık Uygulama Kuralları (Code of Practice for Recreational Fisheries) – Avrupa İçsular Balıkçılığı Yönlendirme Komisyonu (EIFAC) talebiyle Avrupa, Kuzey Amerika, Okyanus ülkeleri,  Akdeniz’den seçilmiş konusunda uzman bilim adamaları, Akdeniz Balıkçılık Komisyonu Yetkilileri, uluslararası balıkçılık organizasyonları, balıkçılıkla ilgili veya dolaylı ilgili resmi veya sivil toplum örgütleri, amatör  balıkçılık temsilcileri bir araya gelmişlerdir.. Uygulama Kodları, 2007 yılında Hollanda da bu tanımları ortaya çıkarmak için yapılan uluslararası workshop neticeleri sentezlenerek hazırlanmıştır.  Hazırlanan dokumanın amacı; Dünya Tarım Örgütü Sorumlu Balıkçılık Kılavuzu Uygulama Tanımlarını geliştirmektir.

Bu doküman çevreye duyarlı, etik olarak uygun, yerel hassasiyetleri gözeten-sosyal anlamda kabul edilebilir rekreasyonel balıkçılık uygulama ve yönetim standart ve usullerini ifade etmektir.

FAO Sorumlu Balıkçılık Kılavuzu  çok kapsamlı bir yayın. Bu konuda uzman R. Arlinghaus Berlin (Almanya), I. Cowx (İngiltere) ve FAO’dan R.van Anrooy tarafından sentezlenmiştir. Doğa ve Tanımların Kapsamı, Hedefler, Uygulama ve revizyon, Genel Prensipler, Çevresel Liderlik ve Etik, Politika ve Kurumsal işbirlikleri, Uyum Sağlama ve Yaptırımlar, Rekreasyonel Balıkçılık Uygulamaları, Balık  Sağlığı, Paydaşların Rolleri, Yönetim, Araştırma, Eğitim ve Bilinçlendirme çalışmaları gibi ana başlıkları içerir.

Aslında Türkiye 2008 senesinde Antalya’da yapılan uluslararası bir toplantıda sorumlu balıkçılıkla ilgili bir kılavuzu benimsemiş ve hazırlanması yönünde mutabakat varılmış idi. Ancak bu şu ana kadar gerçekleşmedi. İşte projemiz kapsamında hazırlanacak olan kitapçık bu kılavuzun öncülüğünü yapacak bir çalışma olması bakımından önemli.

Sorumlu Balıkçılık Uygulama Kural ve Kaideleri Dünya Gıda Örgütü öncülüğünde Antalya’da 21 -28 Mayıs 2008 tarihinde 25. çalıştayda ortak kanaatle  kabul edilmişti. Bu toplantının ardından ilgili komisyon üyesi bazı ülkeler bu bilginin yayılması, tanıtımı ve dağıtımı için aktif olarak çalışmalara halihazırda başladı.  Hedeflenen amaç ise üretilmiş olan bu standart ve uygulama usullerinin yaygınlaşarak, uluslararası bir rehber haline dönüşmesidir.

Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM), Ekonomik ve Sosyal Bilimler Alt Komitesi (SCESS) 13 ve 16 Ekim 2008 yılında Türkiye ev sahipliğinde yine Antalya’da toplanmıştır /GFCM/SAC11/2008). Bu toplantıya 9’u GFCM üyesi olmak üzere Arnavutluk, Cezayir, EC, İtalya, Libya, Fas, Tunus, İspanya, Türkiye’den ve Sportif Balıkçılık Uluslararası Konfederasyonu’ndan toplam 15 uzman katılmıştır. Toplantıya Türk yetkililerinden dönemin T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Su Ürünleri Daire Başkanı da katılmış ve açılışları yapmıştır. Bu toplantıda rekreasyonel balıkçılıkta ortak bir anlayış dilinin oluşturulması, ortak standart ve prensiplere geçiş, amatör balıkçılığın ekolojik ve sosyo-ekonomik etkileri konuları ele alınırken, Türk bilim adamları ülkemizde Rekreasyonel (Amatör) Deniz Balıkçılığı hususunda çok ciddi bir bilgi  ve  yönetsel boşluklar bulunduğunu kuvvetle belirtmişlerdir.

İşte, Sorumlu Balıkçılık Projesi kapsamında hazırlanan kaynak yukarıdaki çalışmalar ve proje bünyesinde üretilecek bilimsel değerlendirmeler, resmi görüşmeler  ve katkı koyan paydaşlarla toplantı sonuçları dikkate alınarak  hazırlanmaktadır. Sorumlu Amatör Balıkçılık Kitapçığı, yaklaşık 5 yıl önce  Avrupa Genel Balıkçılık Komisyonu’nun yaptığı ve Tarım Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda alınan karar gereği önemli bir boşluğu doldurmaya hizmet edecektir. Proje Kitapçık, Dünya Tarım Örgütü (FAO)’nün öngördüğü Sorumlu Balıkçılık standart ve usullerinin ülkemizde  yaygınlaşmasında çok değerli somut fayda sağlayacağı düşünülmektedir.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: