BİR BALIK ÇOK BALIK

Home » 2013 » April

Monthly Archives: April 2013

1. Paydaş ve Uzman Toplantısı Kaş’ta Gerçekleşti

SAB Kaş 1. Paydaş - Uzman Toplantisi 2013

 Kaş’ta yapılan geniş katılımlı toplantıda “Sorumlu Amatör Balıkçılık Projesi” için düğmeye basıldı. Türkiye’nin amatör balıkçılık alanında acilen yeni bir vizyona ve yönetim modeline ihtiyaç duyduğu dile getirildi.

Sualtı Araştırmaları Derneği Ekolojik Araştırmalar Grubu (SAD-EKOG) tarafından başlatılan ve uluslararası GEF-SGP Küçük Destek Programı ve Akdeniz Korunan Deniz Alanları yöneticileri ağı MedPAN tarafından finanse edilen, “Türkiye’de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 13-14 Nisan 2013 tarihlerinde iki günlük bir toplantı ve çalıştay serisi gerçekleştirildi. Antalya-Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 1. Uzman ve Paydaş Toplantısı’na katılan konuyla ilgili çevreler daha sorumlu bir amatör balıkçılığı hayata geçirebilmenin koşullarını tartıştılar.

(more…)