BİR BALIK ÇOK BALIK

Home » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

SAD Sorumlu Balıkçılık Karasal Denetimin Güçlendirilmesi

Proje Kısa Tanıtım Filmi 9

SAD Sorumlu Balıkçılık Karasal Denetimin Güçlendirilmesi

Proje Kısa Tanıtım Filmi 8

SAD Sorumlu Balıkçılık Karasal Denetimin Güçlendirilmesi

Proje Kısa Tanıtım Filmi 7

SAD Sorumlu Balıkçılık Karasal Denetimin Güçlendirilmesi

Proje Kısa Tanıtım Filmi 6

SAD Sorumlu Balıkçılık Karasal Denetimin Güçlendirilmesi

Proje Kısa Tanıtım Filmi 5

SAD Sorumlu Balıkçılık Karasal Denetimin Güçlendirilmesi

Proje Kısa Tanıtım Filmi 4

SAD Sorumlu Balıkçılık Karasal Denetimin Güçlendirilmesi

Proje Kısa Tanıtım Filmi 3

SAD Sorumlu Balıkçılık Karasal Denetimin Güçlendirilmesi

Proje Kısa Tanıtım Filmi 2

SAD Sorumlu Balıkçılık Karasal Denetimin Güçlendirilmesi

Proje Kısa Tanıtım Filmi 1

SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIKTA SAD’IN ULUSLARARASI BAŞARISI

Sualtı Araştırmaları Derneği’nin 2013 yılında GEF Küçük Destek Programı tarafından desteklenen Sorumlu Balıkçılık Projesi kapsamında hazırlanan “Sorumlu Amatör Balıkçılığa Geçiş” adıyla yayınlanan kitap (ISBN 978-605-89540-4-5), MedPAN (Akdeniz Deniz Koruma Alanları Ağı) tarafından bilimsel referans kaynağı olarak kabul edildi.

(more…)