BİR BALIK ÇOK BALIK

“Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi” Bilgi Panoları Tasarımı Tamamlandı

kas_harita_01

Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Ankara Final Toplantısı Gerçekleşti

12 Haziran 2013 de ilgili tüm paydaşların katılımları ile Ankara’da projemizin final toplantısı gerçekleşti.

SAD’ın ev sahipliğinde yapılan Sonuç Toplantısına GTH Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü temsilcileri Avcılık ve Koruma Dairesi Başkanı Turgay Türkyılmaz, Su ürünleri Müh. Mahmet Akyürek ve Su Ürünleri Müh. Hamdi Arpa ile DEU-DBTE, EÜ-SÜFAK ve Sinop Üniv. SÜFAK olmak üzere üniversitelerden hocalarımızın katılımı da oldu. (more…)

2. Paydaş ve Uzman Toplantısı Ankara’da Gerçekleşiyor

TÜRKİYE’DE SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ FİNAL TOPLANISI

Tarih : 14 Haziran 2013, Cuma
Yer : İÇKALE HOTEL / Maltepe – Ankara

14 Haziran 2013, Cuma

Sorumlu Amatör Balıkçılık Projesi Final Toplantısı

10:00 – 10:10 Açılış
Cem Orkun KIRAÇ SAD Başkanı

10:20 – 10:30 Dr. Durali KOÇAK

BSGM Genel Müdürü GTH Bakanlığı

10:30 – 10:40 Nesimi Ozan Veryeri

Proje Tanıtımı ve Final Toplantısında Beklenen sonuçlar

10:40 – 11:00 Doç. Dr. Vahdet Ünal

Amatör Balıkçılık tanımı ve Türkiye’de güncel durum

1. Paydaş ve Uzman Toplantısı Kaş’ta Gerçekleşti

SAB Kaş 1. Paydaş - Uzman Toplantisi 2013

 Kaş’ta yapılan geniş katılımlı toplantıda “Sorumlu Amatör Balıkçılık Projesi” için düğmeye basıldı. Türkiye’nin amatör balıkçılık alanında acilen yeni bir vizyona ve yönetim modeline ihtiyaç duyduğu dile getirildi.

Sualtı Araştırmaları Derneği Ekolojik Araştırmalar Grubu (SAD-EKOG) tarafından başlatılan ve uluslararası GEF-SGP Küçük Destek Programı ve Akdeniz Korunan Deniz Alanları yöneticileri ağı MedPAN tarafından finanse edilen, “Türkiye’de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 13-14 Nisan 2013 tarihlerinde iki günlük bir toplantı ve çalıştay serisi gerçekleştirildi. Antalya-Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 1. Uzman ve Paydaş Toplantısı’na katılan konuyla ilgili çevreler daha sorumlu bir amatör balıkçılığı hayata geçirebilmenin koşullarını tartıştılar.

(more…)

Proje ekibi Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ziyaretinde bulundu

IMG_20130320_111317

SAD Sorumlu Balıkçılık Projesi ekibi 20 Mart 2013’de Balıkçılık ve  Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek projemiz ve faaliyetler hakkında yetkilileri makamlarında bilgilendirdi ve görüş alış verişinde bulundu. (more…)

Sorumlu Amatör Balıkçılık Kitabı Neden Önemli?

cropped-13.jpg

2007 senesinde Rekreasyonel Balıkçılık Uygulama Kuralları (Code of Practice for Recreational Fisheries) – Avrupa İçsular Balıkçılığı Yönlendirme Komisyonu (EIFAC) talebiyle Avrupa, Kuzey Amerika, Okyanus ülkeleri,  Akdeniz’den seçilmiş konusunda uzman bilim adamaları, Akdeniz Balıkçılık Komisyonu Yetkilileri, uluslararası balıkçılık organizasyonları, balıkçılıkla ilgili veya dolaylı ilgili resmi veya sivil toplum örgütleri, amatör  balıkçılık temsilcileri bir araya gelmişlerdir.. Uygulama Kodları, 2007 yılında Hollanda da bu tanımları ortaya çıkarmak için yapılan uluslararası workshop neticeleri sentezlenerek hazırlanmıştır.  Hazırlanan dokumanın amacı; Dünya Tarım Örgütü Sorumlu Balıkçılık Kılavuzu Uygulama Tanımlarını geliştirmektir. (more…)

MedPAN “Deniz Koruma Alanlarında Amatör Balıkçılık” kitabını yayınladı

medpan RF in MPA book

MedPAN Akdeniz’de Deniz Koruma Alanlarında Amatör Balıkçılık kitabını yayınladı.

Yayında dünyada amatör balıkçılığın önemi, Deniz Korunan Alanların önemi, avlanma teknikleri, Akdeniz’de avlanma tekniğine göre amatör balıkçıların oransal dağılımı, amatör balıkçıların hangi mevsim ve günün hangi zamanlarını avlanma zamanı olarak tercih ettikleri, amatör balıkçılığın kıyı ve deniz ekosistemlerine doğrudan etkileri ve dolaylı etkileri ile amatör balıkçıların sosyal profilleri, mevzuat ve sürdürülebilir balıkçılık için bilimsel verilerle donatılmış öneriler yer almakta.

(more…)