BİR BALIK ÇOK BALIK

Home » Proje Hakkında

Proje Hakkında

 

 

SB logolu banner

 

 

SAB logolu banner

1) Proje Kısa Künyesi

Ülkemizde Deniz Korunan Alanlarda başlatılmak üzere DENİZ KORUMA ALANLARI’NDA AMATÖR, KIYI BALIKÇISI , RESTORAN VE TÜKETİCİ AYAKLARIYLA SORUMLU BALIKÇILIĞA GEÇİŞ PROJESİ SAD tarafından tasarlandı ve yine aynı dernek tarafından yürütülmektedir.

Kaş pilot merkezli Sorumlu Amatör Balıkçılık (SAB) ve Datça pilot merkezli Sorumlu Balıkçılık (SB) olmak üzere  projesi iki ana bacaktan oluşuyor. Bu iki projenin hedef kitleleri farklıdır. Kaş sadece amatör kıyı balıkçıları ve amatör sualtı avcılarını kapsarken, Datça bacağında bu profesyonel kıyı balıkçıları, restoranlar ve tüketiciler  olmuştur. Kaş pilot merkezli proje Eylül 2012’de balşamış olup 31 Mayıs 2013’de tamamlanacaktır. Datça Pilot merkezli proje ise Ocak 2013’de başlamış olup Aralık 2013’de tamamlanmış olacaktır.

Her iki projede de öncelikle ülkemizdeki Deniz Koruma Alanlarında (MPA Marine Protected Areas) koyulan hedeflere ulaşma gayreti içinde olunacaktır. Bu uygulamaların benimsenmesi ve genel kabul görmesi ile yakın ve orta vadede tüm Türkiye’ye yaygınlaşması hedeflenmiştir.

Projeye resmi olarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı) ile Kaş’ta faaliyet gösteren Kaş Sualtı Derneği (KASAD), Kaş Turizm Tanıtım Derneği, WWF Türkiye ve Geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği (GELBALDER) destek vermekte ve projede SAD’a katkı sağlamaktadır. Projede ayrıca sorumlu avlanan yerel balıkçılar, sualtı avcıları ve doğa korumacılar ile SAD bünyesinde BKAY konularında tecrübeli personel de destek vermektedir. Projenin danışmanları olarak Doç. Dr. Vahdet Ünal (Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi) ve Dr. Baki Yokeş görev almaktadır. Bu danışmanlarımızın yanısıra projeye ayrıca K. Gökhan Türe, Dr. Murat Draman, Yrd. Doç. Dr. Yakup Erdem (GelBalDer ve Sinop Üniv. SÜF), Dr. Nezih Bilecik (GelBalDer), N. Ozan Veryeri, Nail Sevingel, Gökhan Kaboğlu ve Cem O. Kıraç seminerlerde eğitmen ve panelist olarak görev alacaklar.

2) Proje Fonu

Kaş merkezli Sorumlu Amatör Balıkçılık, GEF-Küçük Destek Programı (SGP) ve MedPAN fonları ve SAD öz kaynakları ile yürütülmektedir.

Datça merkezli Sorumlu Balıkçılık ise  Satoyama Vakfı (GEF-Küçük Destek Programı (SGP) aracılığı ile) ve UNDP-GEF* fonları ve yine SAD öz kaynakları ile yürütülmektedir.

3) Proje Neyi Kapsıyor

Kaş merkezli Sorumlu Amatör Balıkçılık (SAB) projesinin çalışma alanları Kaş, Kekova, Demre ve Ankara. Ancak çıktılar ve sonuçlar tüm Türkiye’de uygulanacak şekilde geliştiriliyor.

Proje Hedef Kitlesi: Amatör balıkçılık, amatör sualtı avcılığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Su Ürünleri Kooperatifleri.

Kapsamadığı Hedef Kitle: Profesyonel kıyı balıkçılığı, endüstriyel balıkçılık, restoranlar ve ilkokullar.

Proje kapsama alanı: Deniz Korunan Alanları (denize kıyısı olan ÖÇK Bölgeleri ve denize kıyısı olan Milli Parklar). İçsular, göller ve akarsular bu projede kapsama alanında değildir.

Datça merkezli Sorumlu Balıkçılık (SB) projesinin çalışma alanları Datça ve civar köy, belde yerleşimleri ve Ankara. Ancak çıktı ve sonuçlar tüm Türkiye’de uygulanacak şekilde geliştiriliyor.

Proje Hedef Kitlesi: Profesyonel kıyı balıkçıları, restoranlar ve tüketiciler (özellikle ilk ve orta okullar), ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Su Ürünleri Kooperatifleri ve sınırılı da olsa amatör balıkçılar ve amatör sualtı avcıları.

Kapsamadığı Hedef Kitle: Endüstriyel balıkçılık.

Proje kapsama alanı: Deniz Korunan Alanları (denize kıyısı olan ÖÇK Bölgeleri ve denize kıyısı olan Milli Parklar). İçsular, göller ve akarsular bu projede kapsama alanında değildir.

4) Proje Neyi Hedefliyor

Samimi bir ortamda, sakince ve işin uzmanlarını da tartışmalara dahil ederek amatör balıkçılık da dahil olmak üzere sorumlu balıkçılığın tam olarak nasıl olması gerektiğini, doğaya ve biyolojik çeşitliliğe en az zararla ideal avlanma hedef ve yöntemlerinin belirlenmesi ve buna yönelik yine tüm paydaşların işbirliği ve önerileri ile eğitim seti hazırlanması. Ülkemizdeki tüm amatör sualtı avcıları ve dernekleri projenin doğal birer paydaşıdır ve her aşamasında, özellikle panel ve seminer toplantılarında aktif katılım sağlamak üzere kendilerine açık davetimiz vardır. Amatör sualtı avcılarının katılımı ve katkıları olmadan bu projenin tam anlamı ile tamamlanması düşünülemez.

Konunun hassasiyeti yürütücü dernek ve proje destekleyicileri tüm kuruluşlar tarafından bilinmektedir. Projenin hedeflerine ulaşmada kullanılacak yöntem özenle seçmiştir; internet forum siteleri, sosyal medya ve e-posta gruplarındaki yoğun tartışmaların dışına çıkarak ilk defa bu önemli ve hassas konuda tüm paydaşların yüzyüze gelmesini sağlamak ve karşılıklı tartışarak ideal avcılık, yasadışı balıkçılığın önlenmesi ve hassas veya tehlike altında türlerimizi balıkçılarımıza ve meraklılarına  daha iyi tanıtmak için bir araya gelmek.

5) Proje Neyi Hedeflemiyor

Projenin hiçbir şekilde bir kesimi veya grubu suçlamak, bir avcılık yöntemini geçersiz kılmak veya yok saymak gibi bir hedefi yoktur.

Kökeni 1985’e dayanan ve 1994 senesinde kurulan Sualtı Araştırmaları Derneği, bünyesinde amatör balıkçı/sualtı avcısı olan ve olmayan, sualtı fotoğrafçısı olan ve olmayan, dalıcı olan ve olmayan, bilim adamı olan ve olmayan her kesimden üyeleri vardır ve dernek kendi içinde veya dernek dışında yanlış algılanabilecek tarzda bir mesleki ayrıma veya gruplaşmaya tevessül etmemiştir ve etmeyecektir.

 —

6) Proje Yürütücüsü ve Temas Bilgileri

SAD adına her iki Proje Yürütücüsü ve yetkilisi N. Ozan Veryeri.

İrtibat: overyeri@sad.org.tr  sorumlubalikci@sad.org.tr  gokhangunay@sad.org.tr

Tel : 0312 230 3520 (SAD dernek merkez)

Faks : 0312 230 3523

GSM : 0533 691 9995 (N. Ozan Veryeri)

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yürütücülüğünü yaptığı ve UNDP’nin uygulayıcı ortaklığı olduğu GEF fonu tarafından mali desteği verilen “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sistemi’nin Güçlendirilmesi Projesi” tarafından desteklenmektedir.

___Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: