BİR BALIK ÇOK BALIK

Home » Proje Hakkında » Kaş Seminer ve Paneli

Kaş Seminer ve Paneli

TÜRKİYE’DE SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

KAŞ-KEKOVA ÖÇK BÖLGESİ

1. UZMAN VE PAYDAŞ TOPLANTISI

Tarih    : 13-14 Nisan 2013

Yer       : Aqua Park Otel, Kaş, Antalya

 

1.GÜN 13 Nisan 2013, Cumartesi

Sorumlu Amatör Balıkçılık Eğitim Seminerleri

09:00 – 09:10 :                    Açılış konuşması             Cem Orkun Kıraç / SAD Yön. Kur. Başkanı

09:10 – 09:20 :                   Proje tanıtımı                      Nesimi Ozan Veryeri / Proje Yürütücüsü

09:20 – 09:50 :                   Türkiye’de Amatör Avcılık Yönetimi-Tebliğ ve Düzenlemeler ve Akdeniz’de (GFCM bünyesinde) amator avcılık çalışmaları ve amatör avcılık tanımı üzerine tartışmalar konulu sunumlar

Turgay Türkyılmaz / Dai. Bşk. GTH Bak. ve Doç. Dr. Vahdet Ünal / Ege Üniv.

09:50 – 10:10 :                  Evaluations on FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries- Amatör Avcilik-FAO Sorumlu Balıkçılık Teknik Rehberi Üzerine Özet  Değerlendirme

Oscar Sague Pla/ İspanya

10:10 -10:30 :                     Amatör avcılığı düzenleyen tebliğe teklifler ve yorumlar

Erhan Ocak ve Güven Özbakır /Amatör Sualtı Avcıları Derneği

10:30 – 11:00                      Çay Kahve Molası

11:00 – 11:15 :                   Dünya Tarım Örgütü Balıkçılık Teknik Rehberi /Sorumlu Amatör Balıkçılık Rehberi referansıyla hazırlanan Sorumlu Amatör Balıkçılık Eğitim Seti Tanıtımı

N. Ozan Veryeri / SAD-EKOG

11:15 – 11:30  :                   Akdeniz’deki  Deniz Koruma Alanlarında amatör balıkçılık üzerine ne gibi kısıtlamalar ve  denetimler  var?

Dr. Baki Yokeş

11:30 – 11:45 :                   Yasadışı Sualtı Avcılığı Nedir ?  Ülkemizde Durum Üzerine Sentezler

Nail Sevingel / SAD-EKOG

11:45 – 12:00 :                   Küçük Ölçekli Geleneksel Balıkçılık ile Amatör Balıkçılık İlişkileri

Kenan Kedikli / GELBALDER

12:00– 12:30  :                   Sualtı avcılığına dikkat çekerek İspanya’da Amatör Balıkçılık Yönetimi  “Putting emphasis on spear gun hunting. Amateur Fishing Management  in Spain”.

Oscar Sague Pla / İspanya

12:30 – 14:30 :    Öğle yemeği – Aqua Park Hotel

Sorumlu Amatör Balıkçılık Paneli

14:30 – 17:30 Panel ve Tartışma

–                 Dr.  Münise Ozan YK Başkanı (veya Mustafa Eriş Eski Başkan) / Kaş Turizm Derneği

–                 Belma Namlı  / YK Üyesi ve Dalış Eğitmeni / Kaş Sualtı Derneği (KASAD)

–                Cüneyt Alpay / Amatör Balıkçı, Araştırmacı Yazar

–                K. Gökhan Türe  / SAD Kaş Temsilcisi ve KASAD Üyesi / Doğa Kültür Tarih Araştırmacısı, Turizm Rehberi

–                Doç. Dr. Vahdet Ünal / Akademisyen (Panel Moderatörü)

–                Dr. Baki Yokeş / Denizel Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı

–                Dr. Murat Draman /  KASAD

–                Talip Girgin  /  Amatör Balıkçı internet  Formu  –  http://www.turkbalikavi.com/forum/

–                Kaş Amatör Balıkçısı (veya Profesyonel Kıyı Balıkçısı)

–                Cem O. Kıraç / SAD-EKOG

 

2.GÜN 14 Nisan 2013, Pazar

09:00 – 13:00 Sorumlu Amatör Balıkçılık Çalıştayı

ÇALIŞMA GRUBU-1  Amatör Balıkçılık Tüzüğü ve Hassas Türlerin Yönetimi

Moderatör Doç.Dr. Vahdet Ünal

– Sorunlar, çözüm önerileri, mevzuata girecek hukuki başlıklar ve içerikleri

– Balık türleri, boy, yer, zaman, teçhizat ve avlanma takımları düzenlemeleri  (tespitler,  tecrübeler, öneriler)

ÇALIŞMA GRUBU-2 Denetim Ceza Ödül Sertifika Ruhsat Eğitim Ekipman Satışı Kriterleri,

Moderatör Erhan Ocak

Deniz Koruma Alanlarında  Amatör Avcılıkta Mekansal ve Zamansal Zonlama

Üzerine Değerlendirmeler

– Sorumlu Balıkçılık Eğitimleri ( sualtı -suüstü ) ve sertifikalandırma   usülleri

– Sualtı Tüfeği kullanımı ruhsatlandırma ve eğitim, mevzuat önerileri

– Ekipman ve malzeme satışlarına ilişkin kurallar ve mevzuat önerileri

– Deniz Koruma Aalanlarında Amatör Avcılık ve Sektörler Arası Çatışmaların Yumuşatılması Amacıyla  Mekansal / Zamansal Bölgeleme Standartları Üzerine Öneriler(Aynı   Alanda Sualtı Avı  ve Turistik Scuba / Nefesle Dalış Örneği gibi)

ÇALIŞMA GRUBU-3 Sorumlu Balıkçılık Kodlarının ve Kitabın Yaygınlaştırılması

Moderatör:  Rahim Yurdakul

– Sorumlu Amatör Avcılık Kitabının Yaygınlaştırılması/ Basım ve Yayımı

– Kitapçık Tasarımı / Dili / Görseller ( Eleştiriler ve Katkılar)

– Sivil Toplum Örgütleri ve Resmi Kurumlara Düşen Görevler

– Doğa dostu malzeme kullanımının yaygınlaştırılması / Malzeme üreticileri ve satıcılarının sürece katılımı

(Kurşun ve doğada çözülmesi güç malzemeler, kimyasalların arz ve kullanımının azaltılması, alternatif ürünlerin özendirilmesi)

– Amatör avcı ve tüketici noktasından bakıldığında ne tür tekniklerle bilinçlenme yaygınlaşır, sorumlu balıkçılık ( amatör, kıyı balıkçısı, restoran ve tüketici ayaklarıyla) kitapçık, logo ve maskot nerelerde nasıl hangi sektörlerin katkısıyla yaygınlaşır?

ÇALIŞMA GRUBU-4 Denetleme ve Sektör İçi Oto Kontrol

Moderatör : Doç. Dr. Vahdet Ünal

– Limanlarda, balık hallerinde ve restoranlarda denetleme

– Denizde denetleme

– Limanlarda, balık halleri ve restoranlarda denetimin tam yetkiyle Belediyelere devredilmesi

– Denetleme mekanizmalarının güçlendirilmesi, sektörel oto kontrol mekanizması

– 1380 sayılı SÜ Kanunu’nda yapılması öngörülebilecek değişiklikler

– Sorumlu Tüketici Kavramının yaygınlaşması

13:00-14:00        Dalış Teknesi Dragoman’da öğle yemeği

14:00-17:30        Tekneyle denize açılma,

Sorumlu Amatör Balıkçılık Üzerine sualtı ve su üstünde pratikler

– Sualtı Sorumlu Amatör Balıkçılık pratikleri, dileyen dalıcılarla birlikte serbest dalış, istilacı türlerle mücadele ve amatör avcılık ilişkisi ( breathhold diving practices, invasive species and amateur fishing interactions)

Oscar Sague Pla

– Su üstünde balığa en az zararla iğne çıkarma ve salma teknikleri, hava kesesi patlatma ve deniz canlıları  anatomisi yapıları (anaç, ergen, yavru balığın sistemdeki rolü)

Dr. Baki Yokeş

– Demirleme Çapa atma teknikleri ve deniz çayırları, resifler üzerine  gözlem, istişareler

Dr. Murat Draman / Dalış Merkezi Yöneticisi

– Sorumlu Amatör Balıkçılık Projesi Katılım Sertifikalarının Dağıtılması

– Toplantı ve Eğitim Aktivitelerinin Kapanışı

– Limana dönüş


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: