BİR BALIK ÇOK BALIK

Home » Proje Hakkında » Proje Hedefleri

Proje Hedefleri

DENİZ KORUMA ALANLARI’NDA SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ PROJESİ, Kaş pilot ve Datça pilot merkezli olmak üzere iki ayrı bacaktan oluşuyor.

Her iki projenin toplamında PROFESYONEL KIYI BALIKÇISI, AMATÖR BALIKÇILAR, RESTORANLAR VE TÜKETİCİ ayakları vardır.

Web sitemizdeki Proje Hakkında sayfasında proje hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız.

 

Proje Genel Hedefi: Akdeniz Deniz ve Kıyı Ekosisteminin Korunması

Proje, karasularımızdaki balık stoklarının iyileştirilmesi, özellikle nesli tehlike altında olan balık türlerinde stok artışı, biyolojik çeşitliliğin ve genel olarak deniz ekosisteminin korunmasına hizmet ederek yukarıdaki genel hedefe katkıda bulunması beklenmektedir.

Bu sayede ayrıca uzun vadede yerel kültürün (geleneksel balıkçılığın) korunmasına ve somut olmayan kültürel varlıkların devamına ve aynı zamanda turizm ekonomisine olan katkıları ile fayda sağlayacaktır.

___

Proje Spesifik Hedefi: Doğa dostu sorumlu balıkçılığın yaygınlaşması

Öncelikle Deniz Korunan Alanlarında;

– Doğa dostu gerçek amatör balıkçılar ve sualtı avcıları ile kural ve kaidelere uygun avlanan profesyonel kıyı balıkçılarının camiada daha yaygınlaşmasını sağlamak.

– Yasadışı faaliyetlerde bulunan amatör balıkçılar, sualtı avcıları ve profesyonel kıyı balıkçılarının azınlığa düşmesini sağlamak.

– Gerçek amatör balıkçıların katkı ve destekleri ile ülkemizde “Sorumlu Balıkçılık” ilkelerini belirlemek ve yaygınlaştırmak.

– Balık satış ve tüketim noktalarında balık toptancıları, restoranlar ve müşterilerin yasadışı avlanmış balıkların ticaretini yapmamaları yönünde strateji ve çözüm önerileri geliştirmek.

SAD-AFAG tarafından 2009-2010 yılları arasında yürütülen Gökova Körfezi Bütünleşilk Deniz ve Kıyı Alanları Yönetimi Projesi  yasadışı ve aşırı balıkçılığın azaltılmasına yönelik güçlü bir yerel alt yapı kuruldu ve körfez içinde 6 adet “Balıkçılığa Kapalı Alan “ilan edildi ve bu alanlar halen yerel imkanlarla ve Sahil Güvenlik ile eşgüdüm içinde eskisine göre daha iyi izlenmekte olup, bir farkındalık yaratıldı. Bu yerel bir deniz izleme ağı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, WWF Türkiye tarafından geçtiğimiz senelerde yürütülen ve Ocak 2013’de tamamlanan Kaş Deniz Koruma Alanı örneğinde alanın yasadışı balıkçılıkla mücadelesi yönünde balıkçılar ve kooperatifler arasında bir izleme ve işbirliği ağı kurulmuştur.

___

Proje Ara Hedefleri:

Ara Hedef 1.1  “Sorumlu Balıkçılık Eğitim Seti” kapsamında uygun eğitsel içerik ve müfredatı oluşturarak “Sorumlu Balıkçılık Eğitim ve İletişim Programı”nın geliştirilmesi

Ara Hedef 1.2 Geliştirilen eğitim seti içeriğinin proje hedef grupları temsilcilerinden seçilmiş adaylara öncü eğitim seminerleriyle aktarılması ve interaktif eğitimin verilmesi

Ara Hedef 1.3 Aktif profesyonel, amatör su ürünleri avcıları, avcı adayları arasında, dalış merkezi veya kulüpleri, ilgili resmi kurumlar kurumsal bünyelerinde kullanılmak, referans alınmak üzere “Sorumlu Balıkçılık Eğitim Seti”’nin yaygınlaşması ve benimsenmesi

Ara Hedef 1.4 Sorumlu Amatör Balıkçılık Standartları/Prensipleri üzerine yasa boşlukları ve uygulama eksiklikleri, uygulanabilir çözüm önerilerini aktaran ve idealde tüm paydaşların ortak görüşü ve mutabakatı ile bir “ortak  bildiri”nin hazırlanması, bunun Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi.

SAB logolu banner

SB logolu banner


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: