BİR BALIK ÇOK BALIK

Home » Proje Hakkında » Sıkça Sorulanlar

Sıkça Sorulanlar

Projelerle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

S: Projede gerek basın duyurularında gerek proje metinlerinde verilen veriler ne kadar doğru, belirtilenlerin kaynağı var mı?

C: Projelerin gerek web sitesi, gerek basın duyuruları ve diğer proje çıktılarında yer alan tüm veriler ve bilgiler tamamen bilimsel verilere veya resmi kurumların raporlarına dayandırılmıştır. Kaynağı olmayan hiç bir bilgi veya veri kullanılmamıştır. Ayrıca projede görevli bilimsel danışmanlar ve uzmanlar yaptıkları ve yapacakları eğitim seminerleri ve proje yayınlarında dünyada ve Türkiye’de yayınlanmış makale ve raporlardan yararlanmaktalar.

S: Projede yer alana bilgilerin kaynaklarına ulaşabilir miyiz?

C: Elbette, yararlanılan kaynakların önemli bölümü proje web sitesi Kütüphane sayfasından bire bir ulaşılabilir. Buradaki tüm yayınlar pdf olarak yüklenmeye uygun şekilde sayfamıza konulmuştur. Diğer yararlanılan kaynaklar proje ekibince sayfaya yüklenecektir.

S: Projede şu ana kadar kaç basın duyurusu yapılmıştır.

C: Sadece bir basın duyurusu yapılmıştır. 1. Basın Duyurusu linkinden ulaşılabilir.

S: Sorumlu Balıkçılık ifadesi bu projede ortaya atılmış bir kavram mıdır?

C: Hayır. Sorumlu Balıkçılık ifadesi dünyada ulusal ve uluslararası ölçekte bilinen ve kabul edilen bir kavramdır. Başta FAO, GFCM, MedPAN ve NOAA gibi konusunda yetkin ulusal ve uluslararası kuruluşların raporlarında ve yayınlarında kullandığı bir ifadedir. Tüm dünyada kabul gören bu kavram (responsible fishing=sorumlu balıkçılık), ülkemizde de mümkün olduğunca tanınması ve yaygınlaştırılması amacıyla projede bilinçli olarak yer verilmiştir.

S: Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Projesi gerçek amatör balıkçıların avantajına olacak kararlar mı üretecek?

C: Projeye sadece bu şekilde yaklaşmak doğru olmayabilir. Daha geniş fotoğrafa bakarak, projenin deniz ekosisteminin avantajına olacak çözüm önerileri üreteceğini söylemek daha doğru olacaktır. Zaten üzerinde çok büyük baskı olan deniz ve kıyı ekosistemi ve özelde balık stoklarının korunması ve gelişmesi yönünde atılacak adımlar, yasadışı ve bilinçsiz amatör avcıları elimine etmeyi hedeflemektedir. Ancak doğa dostu gerçek amatör balıkçı kesinlikle hedeflenmemektedir. Ortak ve üst amaca ulaşma yönünde muhtemelen bazı sıkı kural ve uygulamalar önerilebilir ancak buna yine proje paydaşları zaten birlikte karar verecektir. SAD buna tek başına soyunma niyetinde değildir.

S: Projeye içsu amatör balıkçılığı dahil mi?

C: Hayır. Bu projelerde mekansal kapsama alanı olarak sadece denizler ele alınmaktadır. Ancak kapsadığı genel prensipler ve çıktılar itibariyle ileride rahatlıkla içsu amatör balıkçılık prensiplerine uygulanabilir olacağı düşünülmektedir. Bunun için bu konuda çalışan derneklerin sorunlara çözüm getirecek şekilde ileride projeler başlatmaları beklenmektedir.

Slide1


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: