BİR BALIK ÇOK BALIK

Home » Kütüphane » Sözlük

Sözlük

Ekosistem

:

Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemler
Deniz ekosistemi

:

Deniz ortamında bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemler
Bentik bölge

:

Bentik bölge, deniz ekosistemlerinde sahilden başlar, en derin çukurlara kadar olan tüm deniz dibini içeren bölge
Pelajik canlı

:

Deniz yüzeyinde dolaşarak (diple bağlantısız) gezinen canlılar; ör. fitoplanktonlar, zooplanktonlar, deniz anaları, hamsi, istavrit, palamut vs.
Bırakma ağı

:

Kıyı balıkçılarının kullandığı, denize bırakılan ve kurşun yakası deniz dibine oturarak perde biçiminde yukardan aşağıya dikine asılı duran sabit bir ağ
Amatör balıkçı

:

Esas geçimini balık yakalayarak ve satarak sağlamayan, hobi amaçlı balık yakalayan ve bunu yaparken yakaladığı balığın ticaretini yapmayan su ürünleri avcıları
Profesyonel balıkçı

:

Esas geçimini balık yakalayarak ve satarak sağlayan, meslek olarak balıkçılığı yapan ve yakaladığı balığın satışıyla ticaretini yapan su ürünleri avcıları. Endüstriyel balıkçı ve kıyı balıkçısı olarak iki ana kategoriye ayrılır.
Profesyonel kıyı balıkçısı

:

Endüstriyel balıkçı

:

Kıyı balıkçılığı

:

Kıyıda genellikle en sığda 5-10 metre derinlikten yaklaşık en fazla 100-150 metre derinliklerde avlanmaya olanak veren balıkçılık. Bırakma ağı, serpme ağı, paragat, kaşık, olta, çapari av araçları örnek olarak verilebilir.
Endüstriyel balıkçılık

:

Trol

:

Bir dip sürütme av aracı. Ülkemizde genellikle 12-30 m. arası boylardaki teknelerle yapılır.
Gırgır

:

Altta kurşun yaka ve üstte mantar yakası olan yüksek bir ağla, pelajik balık türlerini yakalamak için kullanılan bir av aracı. Ülkemizde genellikle 20-70 metre arası boylardaki teknelerle yapılır.
Sualtı avcısı

:

Oltacı

:

Demersal

:

Deniz dibinde yaşayan, dolaşan ve üreyen deniz canlıları
Yumurtlayan büyük balık

:

anaç balık
Yumurtlayan küçük balık

:

anaç öncesi yumurtlayan balık

__ 2012 SAD Sorumlu Balıkçılık Projesi


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: